IISI S6 ProFilter
IISI S6 ProFilter är ett minireningsverk behandlar allt avloppsvatten från hushåll med upp till 6 personer. Reningsverket finns i flera varianter anpassade efter olika behov. IISI S6 är ett minireningsverk utan inbyggd efterpolering av utgående vatten ... Läs hela beskrivningen
Green Rock / Avalon Nordic AB
+358 408419100
+46 (0) 73-184 10 97
IISI S6 ProFilter är ett minireningsverk behandlar allt avloppsvatten från hushåll med upp till 6 personer.
Reningsverket finns i flera varianter anpassade efter olika behov. IISI S6 är ett minireningsverk utan inbyggd efterpolering av utgående vatten från verket och IISI B6 minireningsverk har en slamtank av betong.
Green Rock IISI S6 Pro filter är ett kontinuerligt fungerande minireningsverk med kemisk och biologisk rening. Anläggningen är kompletterad med slamavskiljare för mekanisk rening och eventuellt efterbehandling kan monteras vid behov. Dosering av kemikalier sker inomhus i fastigheten, men det kemfällda slammet samlas upp utomhus i slamavskiljaren. Minireningsverket som består av slamavskiljning och biologisk behandling. Den biologiska behandlingen sker genom att avloppsvattnet passerar genom ett biofilter. Innan vattnet leds ut till recipient går det igenom en kompletterande filterbrunn.
Reningsverket finns även för upp till 10 personer och heter då IISI S10. Modellen Green Rock IISI Rock har samma funktion, men installeras ovanpå en befintlig slamavskiljare med god funktion.
ANNONSER
Till toppen