IISI S6 ProFilter
IISI S6 Pro Filter är ett minireningsverk som behandlar allt avloppsvatten från hushåll med upp till 6 personer. Reningsverket finns i flera varianter anpassade efter olika behov. IISI S6 är ett minireningsverk utan inbyggd efterpolering av utgå ... Läs hela beskrivningen
Avalon Nordic AB
+358 408419100
+46 (0) 73-184 10 97
IISI S6 Pro Filter är ett minireningsverk som behandlar allt avloppsvatten från hushåll med upp till 6 personer. Reningsverket finns i flera varianter anpassade efter olika behov. IISI S6 är ett minireningsverk utan inbyggd efterpolering av utgående vatten från verket. IISI B6/B10 är en bioreaktor som utnyttjar en betongbrunn som slamavskiljare. IISI S6 DUO är ett minireningsverk med efterföljande efterpolering och IISI S6 Pro Filter är ett reningsverk med inbyggd efterpolering av utgående vatten.

Green Rock IISI S6 Pro Filter är ett kontinuerligt fungerande minireningsverk med kemisk och biologisk rening. Anläggningen är kompletterad med en extra slamavskiljare för bättre mekanisk rening och en efterpoleringsbrunn för efterpolering av utgående vatten.

Dosering av kemikalier sker inomhus i fastigheten och det kemfällda slammet samlas upp utomhus i slamavskiljaren. Den biologiska behandlingen sker genom att avloppsvattnet passerar genom ett biofilter. Innan vattnet leds ut passerar det genom ett efterpoleringsfilter som avlägsnar kväve och eventuella kvarvarade organiska orenheter. Ingen ytterligare efterpolering behövs.

Reningsverket finns även för upp till 10 personer och heter då IISI S10.

Pris 136 000 kr.
Serviceavtal Kan tecknas.
Ingår i avtalet: Genomgång och kontroll av reningsverkets funktioner, tvätt av cirkulationspump, påfyllning av kemikalier.
ANNONSER
Till toppen