IISI ROCK
IISI ROCK är ett biologiskt-kemiskt reningsverk för rening av avloppsvatten från hushåll. Reningsverket kan användas för att komplettera en befintlig utdömd avloppsanläggning, till och med utan markarbeten. Installationen kan ske på ... Läs hela beskrivningen
Green Rock / Avalon Nordic AB
+358 408419100
+46 (0) 73-184 10 97
IISI ROCK är ett biologiskt-kemiskt reningsverk för rening av avloppsvatten från hushåll. Reningsverket kan användas för att komplettera en befintlig utdömd avloppsanläggning, till och med utan markarbeten. Installationen kan ske på fastighetens befintliga slamavskiljare om den är i gott skick. Volymen på slamavskiljaren bör vara minst 2 kbm. Ifall slamavskiljaren består av endast en brunn med tre kammare rekommenderar vi att en IISI kompletteringsbrunn, eller motsvarande separat brunn, installeras efter slamavskiljaren och IISI ROCK installeras då ovanpå kompletteringsbrunnen.

Dosering av kemikalier sker inomhus i fastigheten, och slammet samlas upp i slamavskiljaren. Den biologiska reningen sker inne i IISI ROCK genom behandling i ett Trickling filter.

Installationen tar i snitt 2 timmar och reningsverket är användningsklart direkt efter installationen. IISI ROCK renar allt avloppsvatten från hushåll för 1-5 personer.
ANNONSER
Till toppen