IISI ROCK
IISI ROCK är ett biologiskt och kemiskt reningsverk för reduktion av organiskt material och fosfor. Anläggningen installeras ovanpå en trekammarbrunn. Installationen kan ske på fastighetens befintliga slamavskiljare om den har tillräcklig och god funktion. Volymen ... Läs hela beskrivningen
Green Rock / Avalon Nordic AB
+358 408419100
+46 (0) 73-184 10 97
IISI ROCK är ett biologiskt och kemiskt reningsverk för reduktion av organiskt material och fosfor. Anläggningen installeras ovanpå en trekammarbrunn.
Installationen kan ske på fastighetens befintliga slamavskiljare om den har tillräcklig och god funktion. Volymen på slamavskiljaren behöver vara minst 2 kbm.
Dosering av kemikalier sker inomhus i fastigheten, men det kemfällda slammet samlas upp utomhus i slamavskiljaren.
Den biologiska behandlingen sker genom att avloppsvattnet passerar genom ett biofilter.
Installationen tar i snitt 2 timmar och reningsverket är användningsklart direkt efter installation.
IISI ROCK renar avloppsvatten från WC och BDT för hushåll med 1-5 personer.
ANNONSER
Till toppen