IISI ROCK
IISI ROCK är ett biologiskt och kemiskt reningsverk för reduktion av organiskt material, fosfor och kväve ur avloppsvattnet. Anläggningen installeras ovanpå en trekammarbrunn. Med IISI ROCK kan den befintliga slamavskiljaren kompletteras för att uppfylla ... Läs hela beskrivningen
Avalon Nordic AB
+358 408419100
+46 (0) 73-184 10 97
IISI ROCK är ett biologiskt och kemiskt reningsverk för reduktion av organiskt material, fosfor och kväve ur avloppsvattnet. Anläggningen installeras ovanpå en trekammarbrunn. Med IISI ROCK kan den befintliga slamavskiljaren kompletteras för att uppfylla dagens krav på rening utan grävning.

Installationen kan ske på fastighetens befintliga slamavskiljare om den har tillräckligt god funktion. Volymen på slamavskiljaren bör vara minst 2 kbm. Om det vid fastigheten finns en trekammarbrunn (alltså allt i ett och inte två eller tre separata brunnar) rekommenderar vi att en IISI Kompletteringsbrunn, eller dylik separat brunn, installeras som sista brunn och IISI ROCK installeras ovanpå kompletteringsbrunnen.

Dosering av fällningskemikalie sker inomhus i fastigheten och det kemfällda slammet samlas upp utomhus i slamavskiljarens första kammare. Den biologiska behandlingen sker genom syresättning av vattnet när det passerar genom ett biofilter.
Installationen tar i snitt 2 timmar och reningsverket är användningsklart direkt efter installationen.
IISI ROCK renar avloppsvatten från WC och BDT för hushåll med 1-5 personer.

Pris ca 51 000 kr
Serviceavtal Kan tecknas
Ingår i avtalet Genomgång av reningsverkets funktioner, tvätt av pump, påfyllning av kemikalier
ANNONSER
Till toppen