BDT-filter
IISI H6 BDT-reningsverk
IISI H6 BDT-reningsverk är ett kompakt reningsverk som behandlar vatten från bad, disk och tvätt från hushåll med upp till 6 personer. Det renade vattnet kan släppas ut direkt i dike eller stenkista. IISI ... Läs hela beskrivningen
Avalon Nordic AB
+358 408 41 91 00
+46 (0) 73-184 10 97
IISI H6 BDT-reningsverk är ett kompakt reningsverk som behandlar vatten från bad, disk och tvätt från hushåll med upp till 6 personer. Det renade vattnet kan släppas ut direkt i dike eller stenkista.

IISI H6 är ett biologiskt-mekaniskt kontinuerligt fungerande BDT-reningsverk. Vattnet renas i den kompakta anläggningen och ingen separat infiltration behövs. Reningsverket innehåller en trekammarbrunn där fasta partiklar och fett separeras. Vattnet hålls syresatt genom att små mikrobubblor tillförs till vattnet där biomoduler finns. Efter den biologiska reningen sker en efterklarering av vattnet innan det leds ut ur reningsverket.

Servicen är enkel och består av att vid behov tömma slambrunnen samt att kontrollera kompressorn. Anläggningen kan kompletteras med utrustning för kompletterande fällning av fosfor.

IISI BDT-reningsverk finns i flera storlekar från ett hushåll ända upp till 50 PE.
ANNONSER
Till toppen