BDT-filter
IISI H4 BDT-filter
IISI H4 är en kompakt BDT-renare lämplig för fritidsbostäder eller hushåll med mindre vattenmängder, 1-4 personer. Anläggningen har både biologisk- och mekanisk rening av avloppsvatten från bad-, disk- och tvä ... Läs hela beskrivningen
Avalon Nordic AB
+358 408 41 91 00
+46 (0) 73-184 10 97
IISI H4 är en kompakt BDT-renare lämplig för fritidsbostäder eller hushåll med mindre vattenmängder, 1-4 personer. Anläggningen har både biologisk- och mekanisk rening av avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten, BDT-vatten.

IISI H4 är en biologisk-mekanisk kontinuerligt fungerande BDT-renare som fungerar med självfall. Renaren behöver ingen el. Den består av en separat slamavskiljare och en filterbrunn. I filterbrunnen finns ett biofilter i plast och ett tvättbart filter. Inga filter behöver bytas. Vattnet renas i den kompakta anläggningen och ingen separat infiltration behövs.

Servicen består av att vid behov tömma slambrunnen, vilket man kan göra själv, samt att rengöra det tvättbara filtret. Anläggningen kan kompletteras med utrustning för kompletterande fällning av fosfor. För mindre vattenmängder finns även varianterna IISI BASTU och IISI STUGA som passar till sommarstugor med bärvatten eller sommarvatten via tryckvattenledning
ANNONSER
Till toppen