BDT-filter
IISI H4 BDT-filter
IISI H4 BDT-filter är en anläggning med biologisk- och mekanisk rening av avloppsvatten från bad-, disk och tvättvatten, BDT-vatten. Anläggningen är lämplig för hushåll med mindre vattenmängder, till exempel fritidsbostä ... Läs hela beskrivningen
Green Rock / Avalon Nordic AB
+358 408 41 91 00
+46 (0) 73-184 10 97
IISI H4 BDT-filter är en anläggning med biologisk- och mekanisk rening av avloppsvatten från bad-, disk och tvättvatten, BDT-vatten.
Anläggningen är lämplig för hushåll med mindre vattenmängder, till exempel fritidsbostäder.
IISI H4 är ett biologiskt-mekaniskt kontinuerligt fungerande BDT- reningsverk. Reningsverket behöver ingen el. Reningsverket innehåller ett biofilter i plast och ett tvättbart filter. Den sista kammaren innehåller ett biofilter i plast. Reningsverkets service består av att vid behov tömma slambrunnen, vilket man kan göra själv, samt att rengöra det tvättbara filtret.
Anläggningen kan kompletteras med utrustning för kompletterande fällning av fosfor
IISI H2 BDT-filter är variant som passar till fastigheter med mindre vattenmängder t.ex. via tryckvattenledning i sommarstuga.
För ännu mindre vattenmängder finns varianterna H1 PLUS BDT-filter och IISI H1 SAUNA BDT-filter.
ANNONSER
Till toppen