Kemisk fällning
Green Rock IISI - kemikaliedoseringspump
Sedimenteringsutrustning för fosfor. Fosforreduktionen effektiveras med hjälp av Green Rock IISI - kemikaliedoseringspumpen, som doserar flockningsmedel i avloppsröret från huset och den fällning som bildas sjunker ner till botten i slamavskiljaren. Vid slamtö ... Läs hela beskrivningen
Green Rock / Avalon Nordic AB
Sedimenteringsutrustning för fosfor.
Fosforreduktionen effektiveras med hjälp av Green Rock IISI - kemikaliedoseringspumpen, som doserar flockningsmedel i avloppsröret från huset och den fällning som bildas sjunker ner till botten i slamavskiljaren.
Vid slamtömning sugs sedimenterat fosfor upp.
Som fällningskemikalie används polyaluminiumklorid.
ANNONSER
Till toppen