Infiltrations- och markbäddspaket
FANN WC+BDT Markbädd Hög skyddsnivå
FANN WC+BDT Markbädd Hög skyddsnivå I en slamavskiljare (SA 4006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN WC+BDT Markbädd Hög skyddsnivå
I en slamavskiljare (SA 4006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄN™ PRO-moduler och sedan i en grusbädd för att till sist leda det renade vattnet till ett dike eller annan lämplig recipient. För att uppnå hög skyddsnivå installeras FANN EkoTreat WiFi inomhus som automatiskt tillför fällningsmedel för att binda fosforn. Fällningsmedel köps separat på dunk. Slamavskiljaren tillsammans med INDRÄN PRO-moduler kan även installeras som en infiltrationsanläggning vid LTAR ≥ 10.

• Kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening
• FANN EkoTreat WiFi med larm
• Låg installationshöjd
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• Uppfyller hög skyddsnivå
• CE-märkt slamavskiljare
• Kan installeras med pump i slamavskiljaren när man behöver pumpa
• Konstruerad för Nordiska förhållanden
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti

Denna avloppslösning finns som färdigt paket med RSK nr 5525348. Denna anläggningstyp finns även för två hushåll (10 personer). För fler alternativ se https://fann.se/produkter/wc-och-bdt-markbadd
ANNONSER
Till toppen