Infiltrations- och markbäddspaket
FANN WC+BDT Infiltration Normal skyddsnivå
FANN WC+BDT Infiltration Normal skyddsnivå I en slamavskiljare (SA 2006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en infiltrationslösning där avloppsvattnet renas biologiskt i i INDRÄN ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN WC+BDT Infiltration Normal skyddsnivå
I en slamavskiljare (SA 2006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en infiltrationslösning där avloppsvattnet renas biologiskt i i INDRÄN Plus-moduler. INDRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett prefabricerat grusmaterial. Stora besparingar görs genom att behovet av fyllnadsmassor minskar avsevärt samt att infiltrationens yta endast är 7,5 m2. I denna typ av anläggning kan man även ersätta den horisontella slamavskiljaren med FANN Blue trekammarbrunn.

• LTAR ≥ 15
• Infiltration på liten yta (7,5 m² vid ett hushåll)
• Enkel och snabb att anlägga
• Låg installationshöjd
• Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
• Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• CE-märkt slamavskiljare
• Kan installeras med pump i slamavskiljaren när man behöver pumpa
• Konstruerad för Nordiska förhållanden
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti

Denna avloppslösning finns som färdigt paket med RSK nr 5619573. Denna anläggningstyp finns även för två (10 personer) och tre hushåll (15 personer). För fler alternativ se https://fann.se/produkter/wc-och-bdt-infiltration
ANNONSER
Till toppen