FANN WC+BDT Biobädd Hög skyddsnivå
FANN Biobädd WC+BDT Hög skyddsnivå FANN Biobädd för WC+BDT är en prefabricerad produkt där hela den biologiska reningsprocessen är inbyggd i en tank med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN Biobädd WC+BDT Hög skyddsnivå
FANN Biobädd för WC+BDT är en prefabricerad produkt där hela den biologiska reningsprocessen är inbyggd i en tank med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. I en slamavskiljare (SA 4006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren innan avloppsvattnet går vidare till biobädden för biologisk rening. En biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon perkolationsanalys (jordprov) för att få fram LTAR-värdet. För att uppnå hög skyddsnivå installeras FANN EkoTreat WiFi inomhus som automatiskt tillför fällningsmedel för att binda fosforn. Fällningsmedel köps separat på dunk.

• Lägsta driftkostnaden jämfört med minireningsverk
• Kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening
• FANN EkoTreat WiFi med larm
• Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem med larm
• Enkel och snabb att anlägga
• Inget behov av ventilation ovan tak
• Installation är möjligt under mark eller isolerad ovan mark
• Uppfyller hög skyddsnivå
• CE-märkt enligt SS-EN 12566-3
• Kräver liten yta och låg installationshöjd
• Inget extra grus behövs – inbyggt i biobädden
• Tät lösning som kan anläggas överallt
• Kan installeras med pump i slamavskiljaren när man behöver pumpa
• Konstruerad för Nordiska förhållanden
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti

Denna avloppslösning finns som färdigt paket med RSK nr 5619583. Denna anläggningstyp finns även för två hushåll (10 personer). För fler alternativ se https://fann.se/produkter/wc-och-bdt-biobadd
ANNONSER
Till toppen