Fosforfilter
FANN fosforfälla FTK 503
FANN fosforfälla kan användas som ett komplement till In-DRäN markbädd eller en traditionell markbädd i de fall reduktionen av fosfor behöver ökas. Fosforfällan placeras sist i systemet, efter markbädden. FANNs ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN fosforfälla kan användas som ett komplement till In-DRäN markbädd eller en traditionell markbädd i de fall reduktionen av fosfor behöver ökas. Fosforfällan placeras sist i systemet, efter markbädden.
FANNs fosforfälla består av en brunn som fylls med en filterkassett bestående av kalkhaltigt material. När vattnet passerar genom brunnen fastläggs fosfor i kalkmaterialet.
Det uttjänta kalkfiltret kan användas som jordförbättringsmedel, varvid kretslopp uppnås.
FANN fosforfälla har sålts i över 2 000 exemplar i Sverige.
ANNONSER
Till toppen