Kemisk fällning
FANN EkoTreat WiFi
FANN EkoTreat WiFi – Hög skyddsnivå utan dyra avtal Alla FANN-anläggningar kan installeras med EkoTreat WiFi för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt och säkert sätt. Så här fungerar ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN EkoTreat WiFi – Hög skyddsnivå utan dyra avtal
Alla FANN-anläggningar kan installeras med EkoTreat WiFi för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt och säkert sätt.

Så här fungerar EkoTreat WiFi:
Fällningsmedlet spolas ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra inblandning. I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar, som sedimenterar och töms med den vanliga slamtömningen. Hur mycket fosfor som ska renas styrs av vilken skyddsnivå som gäller i området där avloppsanläggningen är installerad. Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Enheten har inbyggt larm så att du blir påmind om när det är dags att byta dunk/fat. Se bara till att det är fällningsmedel avsett för EkoTreat du köper.

Med FANN Config fjärrstyr du din EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig. Du loggar enkelt in mot din enhet via mobil eller dator och kan därifrån ändra inställningar samt stänga av och slå på din enhet.

• Larm i både FANN Config-appen och på enheten när det är dags att byta dunk/fat med fällningsmedel
• Fjärrstyr on/off
• Öka/minska antalet personer på distans
• FANN EkoTreat WiFi – för 1-3 hushåll, upp till 16 pe
• Vattenförbrukning 90 liter/dygn
• Inget behov av dyra serviceavtal
• Möjlighet att ansluta extern LED för tydligare signal vid fel
• Fällningsmedel finns lättillgängligt i storlek 15 och 25 liter på dunk till EkoTreat WiFi
För mer info se https://fann.se/produkter/ekotreat
ANNONSER
Till toppen