FANN Biobädd BDT
FANN Biobädd för BDT är en fabriksbyggd markbädd. Den lämpar sig för både kontinuerlig och periodvis belastning (t ex för fritidshus). Anläggningen består av två enheter, en slamavskiljare och ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN Biobädd för BDT är en fabriksbyggd markbädd. Den lämpar sig för både kontinuerlig och periodvis belastning (t ex för fritidshus). Anläggningen består av två enheter, en slamavskiljare och själva Biobädden. I Biobädden finns ett inbyggt efterpoleringssteg. Markbädden är innesluten i en tät behållare, vilket gör att anläggningsavstånd till grundvatten och/eller berg inte har lika stor påverkan vid installationen. För att säkerställa god syretillförsel till den biologiska reningsprocessen har biobädden en inbyggd fläkt.
ANNONSER
Till toppen