FANN BDT Biobädd
FANN BDT Biobädd FANN Biobädd för BDT är en prefabricerad produkt där hela den biologiska reningsprocessen är inbyggd i en tank med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobä ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN BDT Biobädd
FANN Biobädd för BDT är en prefabricerad produkt där hela den biologiska reningsprocessen är inbyggd i en tank med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon perkolationsanalys (jordprov) för att få fram LTAR-värdet. I en slamavskiljare (SA 900) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren innan avloppsvattnet går vidare till biobädden för biologisk rening. Vill du även ta hand om avloppsvattnet från WC? Kika då istället på FANN Biobädd WC+BDT eller komplettera med en FANN sluten tank.

• Lägsta driftkostnaden jämfört med minireningsverk
• Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem med larm
• Enkel och snabb att anlägga
• Inget behov av ventilation ovan tak
• Inget extra grus behövs – inbyggt i biobädden
• Installation är möjligt under mark eller isolerad ovan mark
• Typgodkänd slamavskiljare
• Kräver liten yta och låg installationshöjd
• Tät lösning som kan anläggas överallt
• Konstruerad för Nordiska förhållanden
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti

Denna avloppslösning finns som färdigt paket för ett hushåll med RSK nr 5619582. Denna anläggningstyp finns även för två (10 personer) och tre hushåll (15 personer). För fler alternativ se https://fann.se/produkter/bdt-biobadd
ANNONSER
Till toppen