FANN Biobädd
FANN Biobädd är en fabriksbyggd markbädd. Det är en passiv anläggning som fungerar med självfall. Anläggningen kan användas för rening av BDT- eller WC och BDT-vatten och lämpar sig bå ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN Biobädd är en fabriksbyggd markbädd. Det är en passiv anläggning som fungerar med självfall. Anläggningen kan användas för rening av BDT- eller WC och BDT-vatten och lämpar sig båda för kontinuerlig och periodvis belastning (t ex sommarboende).
Anläggningen består alltid av två enheter, en slamavskiljare och en Biobädd. I Biobädden finns ett inbyggt efterpoleringssteg.
För anläggningar med avloppsvatten från toalett anslutet tillkommer en EkoTreat fosforfällinggsenhet inomhus.
Bädden är innesluten i en tät behållare, vilket medför att anläggningsavstånd till grundvatten och/eller berg inte har lika stor påverkan vid installation.
Den biologiska processen kräver god syretillförsel. Som en del i FANN Biobädd finns en fläkt som tillgodoser en god syretillförsel.
I de fall endast BDT-vatten ansluts kan anläggningen installeras utan EkoTreat fosforfällningsenhet.
ANNONSER
Till toppen