FANN BDT Markbädd
FANN BDT Markbädd FANN INDRÄN PRO BDT, ett system för det Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet. I en slamavskiljare (SA 900) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN BDT Markbädd
FANN INDRÄN PRO BDT, ett system för det Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet. I en slamavskiljare (SA 900) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en markbäddlösning där avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄN™ PRO-moduler och sedan i en grusbädd för att till sist leda det renade vattnet till ett dike eller annan lämplig recipient. Slamavskiljaren tillsammans med INDRÄN PRO-moduler kan även installeras som en infiltrationsanläggning vid LTAR ≥ 10. WC fraktionen tas vid behov enkelt om hand med en FANN sluten tank.

• Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
• Låg installationshöjd
• Enkel och snabb att anlägga
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• Typgodkänd slamavskiljare
• Konstruerad för Nordiska förhållanden
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti

Denna avloppslösning finns som färdigt paket med RSK nr 5525241. Denna anläggningstyp finns även för två (10 personer) och tre hushåll (15 personer). För fler alternativ se https://fann.se/produkter/bdt-markbadd
ANNONSER
Till toppen