FANN BDT Infiltration
• FANN IN-DRÄN Plus (LTAR ≥ 15) • Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15 • Enkel och snabb att anlägga • Infiltration på liten yta (7,5 m² vid ett hushåll) • Inget extra grus behö ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
• FANN IN-DRÄN Plus (LTAR ≥ 15)
• Används där infiltration är möjlig och markens LTAR-värde är minst 15
• Enkel och snabb att anlägga
• Infiltration på liten yta (7,5 m² vid ett hushåll)
• Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
• Tar hand om rening av hushållets bad-, disk- och
• tvättvatten
• Klarar hög skyddsnivå med WC till sluten tank
• Finns även i utförande för två och tre hushåll (upp till 10 respektive 15 personer)
• Färdig paketlösning
• 10 års funktionsgaranti
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkad
Denna avloppslösning finns som färdigt paket med RSK nr 5619572.
För fler alternativ se www.fann.se/produktguide.
ANNONSER
Till toppen