Reningsverk med elektrolysmodul för fosforavskiljning
I minireningsverkets biologiska del byggs två plattor in under vattenytan på ett Visst avstånd från varandra. Plattorna sätts sedan under likspänning. Genom spänningen åstadkoms en elektrolys varvid järnjoner frigörs från ... Läs hela beskrivningen
Tyska MRV AB
070-347 77 11
I minireningsverkets biologiska del byggs två plattor in under vattenytan på ett Visst avstånd från varandra. Plattorna sätts sedan under likspänning. Genom spänningen åstadkoms en elektrolys varvid järnjoner frigörs från den ena plattan (anoden). Det järnfosfat (FePO4) som bildas fälls ut som flockar och ansamlas i Minireningsverkets bioaktiva slam. Eftersom järnjoner frigörs från anoden minskar dess materialmängd. Järnplattorna Måste bytas.
ANNONSER
Till toppen