Kemisk fällning
EkoTreat
EkoTreat är en enhet för fosforfällning som kan användas som komplement till befintlig infiltration eller markbädd. Anläggningen installeras alltid i kombination med en slamavskiljare och ett biologiskt reningssteg, t.ex. infiltration eller markbä ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
EkoTreat är en enhet för fosforfällning som kan användas som komplement till befintlig infiltration eller markbädd.
Anläggningen installeras alltid i kombination med en slamavskiljare och ett biologiskt reningssteg, t.ex. infiltration eller markbädd.
Fällningsenheten ansluts till avloppsrör inne i fastigheten, till exempel under diskbänken. Storleken på enheten är 30x15x10 cm. Utöver fällningsenheten behöver det finnas plats för dunken med fällningsmedel som rymmer 15 l.
EkoTreat ingår även som en del av FANN Biobädd. EkoTreat finns i olika storlekar, från ett hushåll och uppåt. Systemet har sålts i över 5 000 exemplar i Sverige.
ANNONSER
Till toppen