BDT-filter
Ecomotive A02
Ecomotive A02 är en anläggning för behandling av avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Avloppsvattnet leds med självfall från bostadshuset till anläggningen som är uppbyggd med tre kammare. I den fö ... Läs hela beskrivningen
Jets Sverige AB
08-756 94 09
031-52 40 10
Ecomotive A02 är en anläggning för behandling av avloppsvatten från bad, disk och tvätt.
Avloppsvattnet leds med självfall från bostadshuset till anläggningen som är uppbyggd med tre kammare. I den första kammaren sker en slamavskiljning, därefter pumpas vattnet och fördelas via sprutmunstyckena över filtermassans yta. Pumpningen av vattnet ger en god syresättning.
Det syresatta vattnet filtreras med självfall genom filtermassan där en organisk reningsprocess sker. Slutligen hamnar vattnet i en klarningskammare. Sedan leds det renade vattnet ut till recipient.
Ecomotive A02 har utvecklats i ett samarbete mellan Jets och Norges Miljö- och Biovetenskapliga Universitet (NMBU).
ANNONSER
Till toppen