EcoFlush
EcoFlush är en urinsorterande vattentoalett av porslin med låg spolvattenmängd som passar bra till system med sluten tank då det minskar antalet tanktömningar. EcoFlush har två spolningsmöjligheter, stor spolning 2,5 l och liten spolning 0,3 l ( ... Läs hela beskrivningen
Wostman Ecology AB
EcoFlush är en urinsorterande vattentoalett av porslin med låg spolvattenmängd som passar bra till system med sluten tank då det minskar antalet tanktömningar.
EcoFlush har två spolningsmöjligheter, stor spolning 2,5 l och liten spolning 0,3 l (endast urinskålen). Ca 5 av 6 toalettbesök per dygn enbart är urin och då nyttjas den lilla spolningen. Urinspolningen sköljer över kanten till stora skålen för högsta hygien.
Det går att installera EcoFlush till en befintlig avloppstank för att minska spolvattenmängden, då anslutningarna är standardiserade.
Urinen kan antingen ledas till separat tank för användning som gödningsämne eller ledas till samma tank som det fasta avfallet. Toaletten uppfyller kravet på en genomsnittlig spolmängd på under 1 liter /spolning.
ANNONSER
Till toppen