Ecobox small
Ecobox Small är ett minireningsverk som renar avloppsvatten från syreförbrukande ämnen, kväve, fosfor och bakterier. Alla funktioner är integrerade i en och samma enhet. Vattnet transporteras genom Ecobox med självfall. Efter den integrerade slamavskiljningen ... Läs hela beskrivningen
Skandinavisk Ecotech AB
0927-775 75
Ecobox Small är ett minireningsverk som renar avloppsvatten från syreförbrukande ämnen, kväve, fosfor och bakterier. Alla funktioner är integrerade i en och samma enhet.
Vattnet transporteras genom Ecobox med självfall. Efter den integrerade slamavskiljningen leds vattnet till bioreaktorerna. Ecobox Small har dubbla bioreaktorer för att tillgodose hög rening även vid varierande flöden. Syresättning sker individuellt till båda biostegen från en luftpump som sitter monterad i en servicebrunn utanför Ecobox.
Efter biostegen återcirkuleras en del av vattnet vilket underhåller näringstillförseln till biostegen när anläggningen inte är används. Detta är extra viktigt för fritidshus där verket står stilla under perioder.
I sista reningssteget reduceras fosfor och bakterier. Det sker i ett fosforfilter med normal livslängd på 2-5 år beroende på belastning och skyddsnivå. Filtret möjliggör för kretslopp av fosfor via spridning på åkermark utan vidare behandling.
ANNONSER
Till toppen