Kemisk fällning
DynamiQ
Doseringsutrustning för flockningsmedel för reduktion av fosfor i avloppsvatten från enskilda hushåll. Produkten är avsedd att komplettera en anläggning med slamavskiljare och markbädd eller infiltration och installeras före slamavskiljaren. DynamiQ kan ... Läs hela beskrivningen
effluxiQ AB
Tel: 08-533 325 20
Doseringsutrustning för flockningsmedel för reduktion av fosfor i avloppsvatten från enskilda hushåll. Produkten är avsedd att komplettera en anläggning med slamavskiljare och markbädd eller infiltration och installeras före slamavskiljaren.
DynamiQ kan eftermonteras till befintlig anläggning eller användas vid projektering av ny anläggning. Lösningen är märkesoberoende vad gäller övriga delar i anläggningen.
Produkten kräver en kommunikationsplattform baserad på Z-wave för fullständig funktion . För övervakning kan produkten anslutas till Internet, övervakningen kan då ske via webgränssnitt eller app.
Doseringsenheten känner av närvaro av i huset, vid frånvaro pausas doseringen.
Lösningen är avsedd för ett privat boende i storlek av familj, dock kan anpassningar göras för större antal personer eller andra belastningscykler. För behov större än enfamiljshushåll erbjuder effluxiQ AB andra lösningar.
ANNONSER
Till toppen