Conclean Argo kompakt markbädd
Argos kompakta markbädd placeras efter en slamavskiljare (trelammarbrunn) och har liknande reningsprocess som traditionella infiltrationer/markbäddar. Konstruktionen av Agros kompakta markbädd gör att ytan för rening av avloppsvattnet kan minskas. ̈ Vid extra hö ... Läs hela beskrivningen
Conclean AB
010-210 30 00
Argos kompakta markbädd placeras efter en slamavskiljare (trelammarbrunn) och har liknande reningsprocess som traditionella infiltrationer/markbäddar. Konstruktionen av Agros kompakta markbädd gör att ytan för rening av avloppsvattnet kan minskas.
̈
Vid extra höga krav på fosforrening kan en enhet för dosering av
fällningskemikalie installeras. Enheten installeras så att
flockningsmedel doseras in på ledningen mellan huset och
slamavskiljaren. Fällningskemikalien gör så att fosfor binds i ett så kallat kemslam som stannar i slamavskiljaren.
Argo kompakt markbädd finns med kapacitet för ett eller flera hushåll och har certifierad enligt PN-EN 12566-3+A2:2013 standard.
ANNONSER
Till toppen