BDT-filter
Conclean Argo BDT
Argo BDT består av en slamavskiljare och infiltration i samma produkt. Anläggningen tar hand om hushållens BDT-vatten (bad, disk, tvätt ). ̈ Argo BDT innehåller en sedimenteringstank där vattnet separeras från fasta partiklar. ... Läs hela beskrivningen
Conclean AB
010-210 30 00
Argo BDT består av en slamavskiljare och infiltration i samma
produkt. Anläggningen tar hand om hushållens BDT-vatten (bad,
disk, tvätt ).
̈
Argo BDT innehåller en sedimenteringstank där vattnet separeras
från fasta partiklar. Efter sedimenteringen skickas vattnet vidare in i en bädd med biofilter som renar vattnet. Reningsprocessen påminner om den traditionella tekniken i en infiltration eller markbädd men
med skillnaden att allt sker på en mindre yta.
Argo BDT finns med kapacitet för ett eller flera hushåll och är certifierade enligt EN 12566-3 standard.
Finns behov av en sluten tank för WC, har Concleans flera modeller i sitt sortiment.
ANNONSER
Till toppen