BioPlus Minireningsverk
Komplett biologisk avloppsrening Biologiska reningsverk kan vara en mycket effektiv lösning för hantering av ditt avloppsvatten. Den enkla tekniken i BioPlus sortimentet kräver minimalt underhåll och långt mellanrum mellan tömningar vilket gö ... Läs hela beskrivningen
Scandia Pumps AB
+46 (0) 300 52 12 10
Komplett biologisk avloppsrening
Biologiska reningsverk kan vara en mycket effektiv lösning för hantering av ditt avloppsvatten. Den enkla tekniken i BioPlus sortimentet kräver minimalt underhåll och långt mellanrum mellan tömningar vilket gör sortimentet väldigt attraktivt för villaägare, kommuner och industrier.

Ursprungligen en kanadensisk uppfinning, BioPlus är konstruerad från grunden för att prestera bra även under kalla vinterförhållanden. Reningsprocessen möter alla kräv med temperaturer så lågt som 7°C på inkommande avloppsvattnet. Det finns inga rörliga delar i reningsverket eller tanken för minimalt underhåll. En kompressor installerad i styrskåpet förser bioreaktorn med luft samt driver en mammutpump som transporterar överskottsslammet till slamtanken. Styrskåp med lämplig IP skyddsklass för utomhus installation monteras ovanför mark.

Reningsprocessen
BioPlus reningsverk är av Kontinuerlig Rening typ, det vill säga att vattnet rinner genom anläggningen allt eftersom avloppsvatten kommer in till anläggningen. Rening görs med biomassa (aktivt slam) och baseras på en process där mikroorganismer bryter ner och minskar mängden av organiskt material i det inkommande avloppsvattnet. För att åstadkomma bästa reningsprocess syresätts inre kammaren med luft vilket både livnär biomassan och bidrar för att blanda och cirkulerar avloppsvattnet. Biomassan binder de lösa, kolloida och biogena ämnena som separerar sig till flockgrupper och sjunker till botten. Överskottet av slam transporteras till slamtanken.

Reningsverken är CE-märkta och är testade enligt kraven i LST EN 12566-3: 2005 + A1: 2009, avsnitt 6.3 och 7.2. Testet för reningsverkets prestation utfördes av ett Ackrediterat Laboratorium med Certifikat Nr. DGA-PL-3720,99 som i sin tur är ackrediterat av det Tyska Ackrediteringsrådet (DAP) i enlighet med kraven i den internationella standarden EN ISO/IEC 17025.
BioPlus reningsverk finns i 3 standardstorlekar med olika kapaciteter. Höjden på reningsverket anpassas lätt efter vattengång på inkommande avloppsvatten, utan extra kostnad.

BioPlus Fördelar
• Kontinuerlig biologisk rening med aktivt slam-metoden.
• Kanadensisk uppfinning – klarar kalla vintrar.
• Slamtömning behövs så sällan som upp till var 3:e år.
• Skydd mot slamflykt.
• Lätt att utföra egenkontroll.
• Enkel och pålitlig reningsprocess.
• Hög reningsgrad, klarar de högsta miljökraven – utan bädd.
• Garanti material – 25 år
• Garanti komponenter – 3 år (kompressor/doseringspump/elektronik)
ANNONSER
Till toppen