BioKube Venus 1850
BioKube Venus 1850 är ett biologiskt minireningsverk för avloppsvatten från ett hushåll. Systemet installeras efter en godkänd slamavskiljare. Avloppsvattnet sedimenterar i slamavskiljaren och leds sedan till den inbyggda buffringstanken i minireningsverket där det inkommande ... Läs hela beskrivningen
BioKube
Tel: 0101 88 98 97
Mobil: 072-402 03 53
BioKube Venus 1850 är ett biologiskt minireningsverk för avloppsvatten från ett hushåll. Systemet installeras efter en godkänd slamavskiljare.
Avloppsvattnet sedimenterar i slamavskiljaren och leds sedan till den inbyggda buffringstanken i minireningsverket där det inkommande flödet fördelas under dygnet med hjälp av en pump.
Reningen av avloppsvattnet sker genom att vattnet passerar två luftade kammare med aktiva bakterier som bryter ner organiskt material och omvandlar ammonium till nitrat.
Fosfor avlägsnas via tillsats av flockningsmedel.
Anläggningarna har en teknik, Family Match, som anpassar strömförbrukning efter antal personer i hushållet. De går även att fjärrövervaka anläggningarna.
BioKube introducerades 2005 och har 5000 anläggningar i drift i 51 länder. BioKube har anläggningar som klarar 5-10 000 personer. Anläggningen är EU-ETV-certifierad för sommarstugor.
ANNONSER
Till toppen