BDT-filter
BAGA Solo
BAGA Solo är en reningsanläggning för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Anläggningen består av en tank som rymmer alla reningssteg. Efter slamavskiljning leds vattnet till reningsverkets bioreaktor. I reaktorn finns ett bärarmaterial ... Läs hela beskrivningen
Kingspan BAGA AB
+46 (0)455 61 61 50
BAGA Solo är en reningsanläggning för BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten). Anläggningen består av en tank som rymmer alla reningssteg.
Efter slamavskiljning leds vattnet till reningsverkets bioreaktor. I reaktorn finns ett bärarmaterial där reningen sker med hjälp av mikroorganismer.
Storleken på tankens slammagasin ger möjlighet för mindre hushåll att minska antalet slamtömningar.
Anläggningens volym och reningskapacitet tillräckligt för att täcka ett hushålls behov av BDT-rening under hela året.
Anläggningen är lämplig att kombinera med Baga Valett samt sluten tank i det fall en WC finns installerad.
ANNONSER
Till toppen