Biomoduler
BAGA Effektiv
BAGA Effektiv systemet består av en slamavskiljare och biomoduler med spridarplattor. Modulerna läggs som spridningslager i en infiltration eller markbädd. Modulernas konstruktion ger en stor yta för biomassa samt förbättrar förutsä ... Läs hela beskrivningen
Kingspan BAGA AB
+46 (0)455 61 61 50
BAGA Effektiv systemet består av en slamavskiljare och biomoduler med spridarplattor. Modulerna läggs som spridningslager i en infiltration eller markbädd. Modulernas konstruktion ger en stor yta för biomassa samt förbättrar förutsättningarna för en god syretillförsel till den biologiska processen.
Bädden anläggs som infiltration eller markbädd beroende på markbeskaffenheten där den installeras. Modulerna gör att djupet på anläggningarna minskas.
Alla slamavskiljare från BAGA är försedda med integrerad pumpbrunn vilket ger möjligheten att placera bädden långt ifrån eller på högre höjd än slamavskiljaren.
Vid krav på hög skyddsnivå för miljöskydd kan BAGA Effektiv kompletteras med flockningsutrustning för fosfor, BAGA Easy.
BAGA Effektiv kan dimensioneras för flera hushåll. BAGA lämnar en 10-årig process- och funktionsgaranti.
ANNONSER
Till toppen