Kemisk fällning
BAGA Easy
Anläggningen BAGA Easy består av en slamavskiljare med integrerad reningsutrustning för fällning av fosfor. Reningen av fosfor i slamavskiljaren sker genom tillsats av ett flockningsmedel som reducerar fosforhalten i avloppsvattnet. All utrustning i anlä ... Läs hela beskrivningen
Kingspan BAGA AB
+46 (0)455 61 61 50
Anläggningen BAGA Easy består av en slamavskiljare med integrerad reningsutrustning för fällning av fosfor.
Reningen av fosfor i slamavskiljaren sker genom tillsats av ett flockningsmedel som reducerar fosforhalten i avloppsvattnet. All utrustning i anläggningen är färdigmonterad vid leverans.
Avloppsvattnet behöver renas ytterligare och anläggningen kompletteras med en efterföljande rening som kan utgöras av en BAGA effektiv anläggning, en markbädd eller en infiltration.
BAGA Easy finns i ett flertal standardstorlekar. Större anläggningar dimensioneras på begäran.
BAGAs anläggningar har en 10-årig process- och funktionsgaranti.
ANNONSER
Till toppen