BAGA bioTank
BAGA bioTank är ett biologiskt reningssteg med inbyggd hygienisering och styrning för fosfor fällning. Innan vattnet leds till BAGA bioTank går det igenom en slamavskiljning via BAGA slamavskiljare där även tillsats av flockningsmedel fö ... Läs hela beskrivningen
Kingspan BAGA AB
0455-61 61 50
BAGA bioTank är ett biologiskt reningssteg med inbyggd hygienisering och styrning för fosfor fällning.
Innan vattnet leds till BAGA bioTank går det igenom en slamavskiljning via BAGA slamavskiljare där även tillsats av flockningsmedel för reduktion av fosfor sker. Utrustningen för tillsats av flockningsmedel ingår anläggningen.
I BAGA bioTank sprinklas vattnet över en biobädd som är syresatt genom naturlig ventilation. Biomassan i tanken reducerar organiskt material och binder biologiskt löst fosfor under processen.
Det bioslam som bildas recirkuleras till slamavskiljaren där även den fällda fosforn finns.
Slammet uppfyller kraven i SPCR178 och är godkänt för kretslopp. Biotanken finns i ett flertal standardstorlekar.
BAGA lämnar en 10-årig process- och funktionsgaranti.
ANNONSER
Till toppen