Avalon 5
AVALON 5 SBR-reningsverket använder SBR-teknologi i sin process. SBR-tekniken (Sequential Bath Reactor, eller satsvis rening) är en biologisk-kemisk reningsprocess. Minireningsverket består av två separata delar, vilket gör installationen mycket flexibel. Avloppsrör ända ner på 2,3 meters ... Läs hela beskrivningen
Green Rock / Avalon Nordic AB
+358408419100
+46 (0)73-184 10 97
AVALON 5 SBR-reningsverket använder SBR-teknologi i sin process. SBR-tekniken (Sequential Bath Reactor, eller satsvis rening) är en biologisk-kemisk reningsprocess. Minireningsverket består av två separata delar, vilket gör installationen mycket flexibel. Avloppsrör ända ner på 2,3 meters djup kan anslutas direkt utan skild pumpbrunn, vilket är unikt för ett reningsverk. Även installation på grundvattenområde är möjlig. Reningsverket har självförankrande konstruktion vilket förenklar installationen.

Inkommande avloppsvatten pumpas in i reaktordelen där vattnet luftas och flockningsmedel tillsätts. Reningen avslutas med en sedimenteringsfas där fasta partiklar sjunker till botten och kväve avgår som kvävgas. Reningsverket är utrustat med automatisk semesterfunktion och kemikaliedoseringen är flödesstyrd, så inga kemikalier doseras i onödan. Tillsammans med Avalon efterpolering uppfyller reningsverket hög skyddsnivå för både miljö- och hälsoskydd.

AVALON SBR-reningsverken finns i fyra olika storlekar beroende på kapacitetsbehovet, AVALON 5 (1-5 personer), AVALON 10 (5-10 personer), AVALON 20 (10-20 personer) och AVALON 25 (15-25 personer eller större gårdar). AVALON minireningsverken tillverkas i Finland och har sålts i över 6000 exemplar i Norden.
ANNONSER
Till toppen