Avalon 5
Avalon minireningsverket är speciellt utformat för svåra terrängförhållanden och djupa inkommande avlopp. Man kan ansluta djupa avlopp från källare direkt till reningsverket utan separat pumpbrunn. Avloppsrör från fastigheten på ... Läs hela beskrivningen
Avalon Nordic AB
+358408419100
+46 (0)73-184 10 97
Avalon minireningsverket är speciellt utformat för svåra terrängförhållanden och djupa inkommande avlopp. Man kan ansluta djupa avlopp från källare direkt till reningsverket utan separat pumpbrunn. Avloppsrör från fastigheten på upp till 2,3 m djup kan kopplas direkt till reningsverket.

Reningsverket består av två separata delar, vilket gör installationen flexibel. De båda enheterna kan vid behov placeras ifrån varandra och utloppet kan placeras högre än inloppet. Den första enheten består av en pumpbrunn och den andra enheten av en reaktorbrunn där själva reningsprocessen sker. Reningsprocessen sker med hjälp av SBR-teknologi (Sequential Batch Reaktor), som är en biologisk-kemisk reningsprocess. Inkommande avloppsvatten luftas och flockningsmedel tillsätts. Mängden flockningsmedel som doseras är beroende av mängden avloppsvatten som kommer in till reningsverket. Reningsprocessen avslutas med en syrefri sedimenteringsfas där fasta partiklar sjunker till botten och kväve avgår som kvävgas. Om anläggningen kompletteras med en Avalon efterpolering uppnås hög skyddsnivå för både miljö och hälsa.

AVALON minireningsverket finns i fyra storlekar beroende på kapacitetsbehovet. AVALON 5 (1-5 personer), AVALON 10 (5-10 personer), AVALON 20 (10-20 personer, större fastigheter) och AVALON 25 (20-25 personer, större fastigheter, samfälligheter etc.).

AVALON reningsverken tillverkas i Finland och har sålts i över 6000 exemplar i Norden.

Pris: ca 87 000 kr
ANNONSER
Till toppen