Aquatec AT
Hela reningsprocessen i Aquatec AT tar plats i en tät tank av polypropylen. Anläggningen har inga rörliga delar eller elektricitet nere i tanken. Inkommande avloppsvatten leds först genom en anaerob zon i tanken. Hä ... Läs hela beskrivningen
Sollicito AB
Max-Ola Pålsson: 070-221 25 05
Hela reningsprocessen i Aquatec AT tar plats i en tät tank av polypropylen. Anläggningen har inga rörliga delar eller elektricitet nere i tanken.
Inkommande avloppsvatten leds först genom en anaerob zon i tanken. Här finfördelas den biologiska massan, samtidigt som det bundna kvävet övergår till kvävgas.
I nästa zon syresätts vattnet via ett luftningsmunstycke. Det stimulerar den biologiska process som bildar aktivt slam, vilket sedan delvis återcirkuleras tillbaka till den anaeroba zonen.
I anläggningens sista steg avskiljs det så kallade tekniskt renade vattnet från slammet. Det renade vattnet leds ut ur verket via en ventil som förhindrar att slampartiklar följer med.
Hela reningsprocessen, såväl syresättning som inre cirkulation i verket, styrs av en enda luftpump.
Verket lämpar sig även för fritidsboenden, då det finns ett driftsläge för bortavaro. Driftsläget gör att anläggningen kan lämnas utan tillförsel av nytt avloppsvatten i upp till sex månader.
Anläggningen är dimensionerad för enfamiljshushåll med upp till sex personer.
ANNONSER
Till toppen