ACT Bioreningsverk
ACT Bioreningsverk baseras på biologiska processer där mikroorganismer och vattenväxter står för reningen. Stora bioaktiva ytor i syresatt miljö ger en rening anpassad till det specifika avloppsvattnet utan tillsats av kemikalie. I huvudsteget InterACT ... Läs hela beskrivningen
Alnarp Cleanwater Technology AB
040-46 26 90
ACT Bioreningsverk baseras på biologiska processer där mikroorganismer och vattenväxter står för reningen. Stora bioaktiva ytor i syresatt miljö ger en rening anpassad till det specifika avloppsvattnet utan tillsats av kemikalie.
I huvudsteget InterACT reduceras organiskt material och kväve samt en del fosfor. För att anläggningen ska nå 90% reduktion av fosfor kompletteras anläggningen med ReACT, som utgörs av ett kalkhaltigt material som effektivt binder fosfor. När filtermassan är mättad kan den användas som fosforgödning, pH kalkning eller strukturkalkning.
ACT Bioreningsverk kan installeras efter en välfungerande slamavskiljare, alternativt kan ProACT installeras. ProACT har en slamnedbrytande funktion under syrefria förhållanden vilket leder till ett minskat behov av slamtömning.
ACT standardsystem behandlar avloppsvatten från 1-2 hushåll. Systemet går att anpassa från fritidshus till konferenshotell. ACT finns installerat i ett 100-tal kommuner och Alnarp Cleanwater Technology, företaget bakom ACT, mottog Green Award 2015.
ANNONSER
Till toppen