Ecobox BDT – Minireningsverk för bad-, disk- och tvättvatten
Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk-  och tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är  att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas ... Läs hela beskrivningen
Skandinavisk Ecotech AB
0927-775 75
Ecobox BDT är ett komplett avloppsreningssystem som hanterar bad-, disk-  och tvättvatten utan minsta krångel. Den stora fördelen med Ecobox BDT är  att det är ett system som aldrig någonsin behöver grävas om. Att detta är möjligt beror på att vi satsat på väl beprövad teknik som är okänslig för elavbrott, flödesvariationer och temperaturskillnader. För att säkerställa kvaliteten har verket noggrant testats och godkänts av europeiska och internationella testinstitut.
I Ecobox BDT renas vattnet i tre steg innan det är dags att släppa ut det i naturen. Alla delar av reningsprocessen ryms i en enda behållare och ingen markbädd eller infiltration behöver anläggas efter Ecobox BDT. Allt för att göra det enkelt för dig att rena vattnet från ditt hus.
Verket är enkelt och näst intill underhållslöst. Den enda aktiva ingrediens som måste tillföras är syre. Det tillförs via pumpen som är placerad utanför den våta miljön. Själva anläggningen bygger på självfall, vilket innebär att vattnet rinner fram av sin egen tyngd. Enkelt och effektivt.
ANNONSER
Till toppen