4evergreen MBR Premium
4evergreen MBR Premium är en unik tekniklösning som bygger på biologisk och mekanisk rening. Hela reningsprocessen är fri från kemikalier och systemet levererar ett tekniskt rent vatten som är klassat för direkt återanvändning fö ... Läs hela beskrivningen
AB Evergreen Solutions
08-4100 77 27
4evergreen MBR Premium är en unik tekniklösning som bygger på biologisk och mekanisk rening. Hela reningsprocessen är fri från kemikalier och systemet levererar ett tekniskt rent vatten som är klassat för direkt återanvändning för toalettspolning och/eller bevattning. Systemet placeras ovan mark, så som i källare eller uthus/garage och kan användas som uppgraderingslösning för äldre slamavskiljare som inte längre är godkända. Med närmare 25 års driftserfarenhet från främst Tyskland och USA är systemet väl beprövat och har certifierats för samtliga marknader och normer som gäller för enskilt avlopp i USA, Europa och Sverige. Genom att återanvända det renade vattnet kan ett hushåll spara upp till 40% av sin vattenkonsumtion. En WC kan tex nyttjas utan att påverka vattentillgången på fastigheten. Slamtömning för permanentboende kan förlängas till var 5:e år, genom slamlagring om 1 500 liter. Samtliga 4evergreen MBR Premium system startas upp av vår egen personal, vilket garanterar rent vatten från första spolningen. Systemen säljs enbart med driftavtal.

 
ANNONSER
Till toppen