4evergreen minireningsverk BC MBR
4evergreen minireningsverk BC MBR är ett komplett minireningsverk med mekanisk-, kemisk-, biologiskrening och inbyggd efterpolering. Enheten består av två tankar där reningen sker under kontrollerbara former. Reningsprocessen är en så kallad MBR process, membran bio reaktor. ... Läs hela beskrivningen
AB Evergreen Solutions
08-4100 77 27
4evergreen minireningsverk BC MBR är ett komplett minireningsverk med mekanisk-, kemisk-, biologiskrening och inbyggd efterpolering. Enheten består av två tankar där reningen sker under kontrollerbara former.
Reningsprocessen är en så kallad MBR process, membran bio reaktor. Initialt i den första tanken sker en växelvis nitrifikation och denitrifikation kombinerat med simultanfällning av fosfor.
I efterföljande tank återfinns membrankammaren utrustad med skivmembran. Här filtreras det renade vattnet ut ur slammet genom 0,04 micron små hål. Suspenderade partiklar, bakterier och virus filtreras bort från det behandlade vattnet som sedan
kan ledas ut i recipient, återanvändas för bevattning eller återcirkuleras i toaletter. Möjlighet finns även att koppla på läkemedlesreduktion på det renade vattnet.
Processen är certifierad enligt EN 12566-3 för smittskydd samt reduktion av näringsämnen.
Reningsverket finns i prefabricerade storlekar från ett hushåll och upp till flera hundra. I Sverige är den största enheten installerad för 800 p.e. sedan 2014.
ANNONSER
Till toppen