4evergreen minireningsverk BC/BC UV
4evergreen minireningsverk BC / BC UV / BC DuO / BC Duo UV är en modellserie kompakta minireningsverk med mekanisk-, kemisk-, biologisk och inbyggd certifierad efterpolering. Enheten består av en tank där all rening sker under kontrollerbara former. Reningsprocessen ä ... Läs hela beskrivningen
AB Evergreen Solutions
08-4100 77 27
4evergreen minireningsverk BC / BC UV / BC DuO / BC Duo UV är en modellserie kompakta minireningsverk med mekanisk-, kemisk-, biologisk och inbyggd certifierad efterpolering. Enheten består av en tank där all rening sker under kontrollerbara former.
Reningsprocessen är en så kallad aktivslamprocess med simultanfällning av fosfor. Intill tanken placeras en kontrollenhet som styr och reglerar luftpump och kempump. Nere i själva tanken återfinns inga mekaniska pumpar eller rörliga delar. Det renade vattnet lämnar enheten via ett automatiskt rengörande filtersteg där allt utgående vatten mikrofiltreras innan det leds ut i recipient. Minireningsverket är även certifierat enligt EN12566-3 för smittskydd när UV belysning levereras inbyggt i enheten och direktutsläpp blir därmed möjligt även vid känsligare placeringar.
Modellen BC DuO / BC DuO UV är reningsverk certifierade med så kallad DuO tank vilket innebär att reningsverket kopplas bakom en förtank vilket ger längre slamtömmningsintervall.
Reningsverket finns i prefabricerade storlekar från ett hushåll och upp till flera hundra. I Sverige har enheten funnits i drift i över 10 år med närmare 4 000 installerade enheter.
ANNONSER
Till toppen