BDT-filter
4evergreen BDT på burk
4evergreen BDT på burk är en allt-i-ett lösning för BDT-avlopp. Slamavskiljning och biorening sker i en och samma enhet. Första reningssteget i 4evergreen BDT på burk är en integrerad slamavskiljning på totalt 1100 liter. Efter slamavskiljningen ... Läs hela beskrivningen
AB Evergreen Solutions
08-4100 77 27
4evergreen BDT på burk är en allt-i-ett lösning för BDT-avlopp. Slamavskiljning och biorening sker i en och samma enhet. Första reningssteget i 4evergreen BDT på burk är en integrerad slamavskiljning på totalt 1100 liter.
Efter slamavskiljningen leds vattnet via ett utloppsfilter, som skyddar mot eventuell slamflykt vidare till den integrerade bioreaktorn för den biologiska reningen av avloppsvattnet.
Den biologiska reningen av BDT-avloppet sker med hjälp av bakterier som finns i biosteget. I bioreaktorn återfinns biomedia, ett fibermaterial, som filtrerar avloppsvattnet i flera steg. Syresättningen av reaktorn sker via självdrag. Hela processen sker i en och samma burk och det renade vattnet leds sedan till recipient så som infiltration i marken, stenkista eller motsvarande.
Produkten kräver inte el.
4evergreen BDT på burk bygger på vår EN12566-3 certifierade teknik som är anpassad för svenska förhållanden. Kapaciteten på enheten är 600 liter/dygn, året runt.
ANNONSER
Till toppen