WehoMini
WehoMini består av två enheter som tillverkas i Sverige; en separat slamavskiljare och ett separat minireningsverk. Slamavskiljaren renar avloppsvattnet mekaniskt från fasta partiklar. Det slamavskiljda avloppsvattnet pumpas flödesstyrt till minireningsverket och leds med självfall ... Läs hela beskrivningen
Uponor Infra AB
033-17 25 00
WehoMini består av två enheter som tillverkas i Sverige; en separat slamavskiljare och ett separat minireningsverk. Slamavskiljaren renar avloppsvattnet mekaniskt från fasta partiklar. Det slamavskiljda avloppsvattnet pumpas flödesstyrt till minireningsverket och leds med självfall genom minireningsverkets biologiska bioblock i en syrerik process. översskottslam från minireningsverket lagras i slamavskiljaren. Kemikaliefällning för att uppnå hög skyddsnivå för fosfor sker med automatik i slamavskiljaren. Minireningsverket har inga rörliga delar eller utanpåliggande installationer. Vid längre uppehållstid faller den biologiska processen i dvala och väcks upp så snart det kommer in nytt orenat avloppsvatten, vilket gör att WehoMini fungerar även för fritidshus. Minireningsverkets drift övervakas med en trådlös kontrollpanel som placeras inomhus. Slamavskiljaren klarar en djup installation och minireningsverket installeras så högt att man kan leda bort det renade avloppsvattnet med självfall. WehoMini går att installera mot en befintlig slamavskiljare om man installerar en pumpbrunn för det slamavskiljda avloppsvattnet efter slamavskiljaren. WehoMini finns i storleken 1-6 hushåll.
ANNONSER
Till toppen