Infiltrations- och markbäddspaket
Septic Family
En konventionell infiltration innebär att grundvattnet är recipient. Det slamavskiljda avloppsvattnet leds via en fördelningsbrunn till en infiltrationsbädd där det fördelas genom infiltrationsledningarna. För en nylagd infiltrationsanläggning uppnås full reningseffekt ... Läs hela beskrivningen
Pipelife Sverige AB
0513-221 00
0513-221 99 (fax)
En konventionell infiltration innebär att grundvattnet är recipient.
Det slamavskiljda avloppsvattnet leds via en fördelningsbrunn till en infiltrationsbädd där det fördelas genom infiltrationsledningarna.

För en nylagd infiltrationsanläggning uppnås full reningseffekt för de flesta föroreningsparametrar först efter 1-1,5 månads drift.
Nedbrytning av organiska substanser sker framförallt i biohuden strax under infiltrationsytan.
Även reduktionen av fosfor får anses vara god, cirka 60-80 %.
Kvävereduktionen är beräknad till cirka 20-40%.
ANNONSER
Till toppen