Puroo
Puroo minireningsverk renar avloppsvatten genom SBR-teknik. Tekniken bygger på rening genom olika faser. Inkommande vatten leds först till slamavskiljning och rinner sedan vidare till SBR-kammaren. Där luftas avloppsvattnet och renas via biologisk nedbrytning. Vid nedbrytningen bildas ... Läs hela beskrivningen
Tyska MRV AB
070-347 77 11
Puroo minireningsverk renar avloppsvatten genom SBR-teknik. Tekniken bygger på rening genom olika faser.
Inkommande vatten leds först till slamavskiljning och rinner sedan vidare till SBR-kammaren. Där luftas avloppsvattnet och renas via biologisk nedbrytning. Vid nedbrytningen bildas slam som återförs till slamavskiljningen.
Efter luftningen följer en fas där vattnet i SBR-kammaren sedimentrar innan renat vatten leds ut ur anläggningen och vidare till efterföljande reduktion av fosfor via elektrolys.
I områden med känsliga miljöer kan anläggningen kompletteras med med en UV-lampa för ökad reduktion av smittämnen.
Reningscykeln i minireningsverket är inte tidsbunden utan kontrolleras av vattennivåer i reningsverket. Vattnet går med självfall genom anläggningen.
ANNONSER
Till toppen