Lågtryckssystem
LPS tryckavlopp
Företaget planerar, projekterar och dimensionerar lätt trycksatta avloppssystem (LTA, kallas även LPS) och levererar samtliga komponenter som krävs för installationen, från pumpstationer, pumpar och rör, till frostskydd och kablar. Läs hela beskrivningen
Skandinavisk Kommunalteknik AB
Huvudkontor Stockholm: 08-544 407 90
Företaget planerar, projekterar och dimensionerar lätt trycksatta avloppssystem (LTA, kallas även LPS) och levererar samtliga komponenter som krävs för installationen, från pumpstationer, pumpar och rör, till frostskydd och kablar.
ANNONSER
Till toppen