Biomoduler
IN-DRÄN Original
IN-DRÄN används för att bygga infiltrations- eller markbäddar. Modulerna minskar ytbehovet och möjliggör infiltration vid tätare markförhållanden än vid traditionell infiltration. Avloppsvattnet leds ut från huset till en ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
IN-DRÄN används för att bygga infiltrations- eller markbäddar. Modulerna minskar ytbehovet och möjliggör infiltration vid tätare markförhållanden än vid traditionell infiltration. Avloppsvattnet leds ut från huset till en slamavskiljare och därefter till infiltrationen med IN-DRÄN-moduler. Markbäddar utformas horisontellt för att kunna anläggas ytligt, nära ytliga syrerika marklager och långt från grundvatten.
Modulerna består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Avloppsvattnet passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biotextilen utgör biohudens primära tillväxtunderlag istället för jordytan. På gruset under modulerna bildas en sekundär biohud.
Sedan IN-DRÄN produkten introducerades i Sverige år 1990 har det sålts över 60 000 anläggningar. Anläggningen kan anpassas för flera hushåll efter behov.
IN-DRÄN infiltrationer och markbäddar kan uppgraderas med EkoTreat fällningsenhet och större slamavskiljare för att uppnå hög skyddsnivå.
ANNONSER
Till toppen