Infiltrations- och markbäddspaket
FANN WC+BDT Infiltration Hög skyddsnivå
FANN WC+BDT Infiltration Hög skyddsnivå I en slamavskiljare (SA 4006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en infiltrationslösning där avloppsvattnet renas biologiskt i i INDRÄ ... Läs hela beskrivningen
FANN VA-teknik AB
08-761 02 21
FANN WC+BDT Infiltration Hög skyddsnivå
I en slamavskiljare (SA 4006ce) avskiljs först partiklar som sedimenterar och blir kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till en infiltrationslösning där avloppsvattnet renas biologiskt i i INDRÄN Plus-moduler. INDRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett prefabricerat grusmaterial. Stora besparingar görs genom att behovet av fyllnadsmassor minskar avsevärt samt att infiltrationens yta endast är 7,5 m2. För att uppnå hög skyddsnivå installeras FANN EkoTreat WiFi inomhus som automatiskt tillför fällningsmedel för att binda fosforn. Fällningsmedel köps separat på dunk.

• LTAR ≥ 15
• Kombinerar naturens egen reningsmetod med marknadens mest avancerade fosforrening
• FANN EkoTreat WiFi med larm
• Infiltration på liten yta (7,5 m² vid ett hushåll)
• Inget extra grus behövs – inbyggt i modulerna
• Naturlig passiv reningsprocess med få rörliga delar
• Uppfyller hög skyddsnivå
• Kan installeras med FANN Teleskoplock
• CE-märkt slamavskiljare
• Enkel och snabb att anlägga
• Låg installationshöjd
• Kan installeras med pump i slamavskiljaren när man behöver pumpa
• Konstruerad för Nordiska förhållanden
• Inget serviceavtal behövs
• Svensktillverkat med 10 års funktionsgaranti

Denna avloppslösning finns som färdigt paket med RSK nr 5619574. Denna anläggningstyp finns även för två hushåll (10 personer). För fler alternativ se https://fann.se/produkter/wc-och-bdt-markbadd
ANNONSER
Till toppen