CPX 5Pe
CPX 5 Pe, minireningsverk som är och anpassat för kunna hantera även hög och ojämn belastning. CPX 5 pe är ett SBR reningsverk som renar satsvis (biologiskt, mekaniskt och kemiskt) i flera olika steg. Reningsverket styrs via ... Läs hela beskrivningen
Cipax AB
0175-252 00
CPX 5 Pe, minireningsverk som är och anpassat för kunna hantera även hög och ojämn belastning.
CPX 5 pe är ett SBR reningsverk som renar satsvis (biologiskt, mekaniskt och kemiskt) i flera olika steg.
Reningsverket styrs via en manöverenhet monterat i en sluten låda under ena locket. Den enda mekaniska delen i reningsverket är en luftpump som är monterad i samma låda. Anläggningen anpassar sig automatisk efter rådande förhållande vilket ger en lägre driftkostnad.
Alla reningsverk är utrustade med GSM som ger en möjlighet att fjärrövervaka reningsverket via dator eller mobiltelefon. Anläggningen kan också fjärrstyras av servicetekniker för att justera inställningar manuellt.
Fällningskemikalierna är placerade i en behållare under det andra locket, för att underlätta en säker hantering av dessa.
Minireningsverken finns i storlekarna CPX 5, 10 och 15 Pe.
ANNONSER
Till toppen