4evergreen Kemfritt.se Hög
Svenska 4evergreen kemfritt.se Hög är minireningsverket som är vad det heter, kemfritt. Med en av Europas mest beprövade tyska SBR tekniker (över 100 000 installationer) kombinerar 4evergreen kemfritt.se tysk ingenjörskonst och svensk kvalitet. 4evergreen kemfritt. ... Läs hela beskrivningen
AB Evergreen Solutions
08-4100 77 27
Svenska 4evergreen kemfritt.se Hög är minireningsverket som är vad det heter, kemfritt. Med en av Europas mest beprövade tyska SBR tekniker (över 100 000 installationer) kombinerar 4evergreen kemfritt.se tysk ingenjörskonst och svensk kvalitet. 4evergreen kemfritt.se minireningsverk levereras i glasfiber är, CE-märkt och testat i enlighet med EN12566-3. För att möta de tuffa svenska kraven på fosforrening är systemet certifierat med en process för att rena fosfor helt utan kemikalier eller filtermassa. Fosfor renas istället genom att fosforbindande joner frigörs när el växelvis går genom speciella offeranoder placerade i systemet. Jonerna binder fosfor till sig och bildar en partikel som faller ned till botten av tanken och blir en del av slammet i systemet.

Reningsresultaten överträffar Havs- och vattenmyndighetens krav för högsta miljöskyddsnivå med avseende på BOD7, fosfor och kväve. Reningsverken när de byggs i glasfiberarmerade tankar ger ditt avlopp överlägsen hållbarhet och livslängd. Att välja ett minireningsverk i glasfiberarmerad härdplast har flera fördelar. Tanken är exempelvis tålig och mycket stabil vilket gör den enkel och billig att installera. Tanken tål djupare markförläggning, har en livslängd på över 100 år och är 100 % återvinningsbar. Systemet kan även placeras ovan mark i isolerat utrymme.

Med Sveriges största rikstäckande sälj- och serviceorganisation inom enskilt avlopp tar 4evergreen hand om ert enskilda avlopp över tiden och tillhandahåller support och service till samtliga levererade systemlösningar. Kemfritt.se levereras direkt från fabrik i Eskilstuna.
ANNONSER
Till toppen